Gig-ekonomin växer starkt

Oavsett om man gillar utvecklingen eller inte så är gig-ekonomin här för att stanna – och växa. Den bilden visas i en artikel på Motivation.se (Sveriges ledarskapssajt) och delas av många andra tidningar. Vad innebär det och hur förändrar det arbetsmarknaden?

Gig istället för anställning

Kortfattat innebär gig-ekonomi att personer jobbar med enstaka uppdrag istället för en fast anställning. Du säljer din kompetens eller tid till en arbetsgivare under en begränsad tid. Det kan handla om allt från några timmar till ett par år. Det kan delvis liknas med att driva eget företag men istället för att man själv har F-skatt och tar hand om det administrativa sker detta via arbetsgivaren.

Mot företag

Mot företag visar sig gig-ekonomin främst genom projektanställningar och konsultarbeten. Du tillför din kompetens under den tid som detta behövs och går sedan vidare till annat företag när detta är utfört.

Mot privatpersoner

Det är framförallt här som gig-ekonomin har vuxit. Du kan anlita grannen för fönsterputs, någon annan för att klippa gräsen och sedan tar du en Über-taxi till jobbet. En ekonomi som sker mellan två privatpersoner utan att något företag interagerar utöver den plattform som används.

Påverkar tjänstesektorn – Exempel med flyttfirma

Olof ska flytta från sin lilla etta i västra Stockholm till en mer central lägenhet. Det handlar egentligen inte om en svår flytt då han är student och bor litet som flyttfirma https://nordiskaflyttkompaniet.se/. Men tiden är det inte gott om. Han behöver både packa och flytta. Först kontaktar han en flyttfirma och får ett pris av dem för att packa allt och flytta det. Därefter skulle denna flyttfirma skruva ihop möblerna i den nya lägenheten.

Eftersom Olof är student är ekonomin pressad och han vänder sig till gig-marknaden. Här hittar han en person i Stockholm som är villig att montera ner hans möbler, packa allt samt montera upp allt efter flytten. Det skulle därmed innebära att han ändå måste anlita en flyttfirma som https://nordiskaflyttkompaniet.se/ för själva flyttandet men att priset kan pressas genom att tjänsterna delas mellan två aktörer.

Olof frågar även personen varför inte även flytten kan genomföras. Orsaken är att man behöver yrkestillstånd för att transportera gods yrkesmässigt. Personen vet inte exakt var gränsen går och tar det säkra för det osäkra och erbjuder därmed enbart hjälp på platsen.

Det slutar därmed med att Olof först får hjälp med packning och nedmontering, sen kommer en flyttfirma och genomför flytten. Till sist kommer personen som packade allt och monterar ihop allt.

Osäkerhet är nackdelen

För arbetstagaren innebär en gig-ekonomi en betydligt osäkrare arbetsmarknad. Man får betalt per gig och inte en fast månadslön. En del känner sig bekväm med det eftersom man kan vara ledig utifrån sina egna behov och jobba mycket om det behövs mycket pengar. Andra känner en press att inte bli sjuk, jobba fort och hela tiden jaga jobb.

För Olof visade det sig även att osäkerheten kring vilka lagar som reglerar marknaden kan sätta vissa käppar i hjulet. De som utför gigen är inte alltid helt säkra på vad som gäller då de inte har en arbetsgivare att fråga.