Ungefärligt pris för en flyttstädning 

Trots att faktorer så som var du bor, hur din bostad är utformad och vilka moment i städningen som ska ingå påverkar priset för en flyttstädning, som kontorsstädning stockholm, går det ändå att göra en uppfattning om vad priset kan landa på. Dessa är enbart riktlinjer och ungefärliga pris som kan variera beroende på dina unika förhållanden. Du kan dock jämföra med dessa exempel när du tar in offerter från städfirmor och ska bestämma dig för en städfirma att anlita. Genom att ta in några stycken offerter kan du även se vad som skiljer olika städfirmor åt gällande pris och kvalité.  

Mindre bostäder 

Gällande mindre bostäder i en storlek på uppåt 50 kvadratmeter, är priserna för flyttstädning tämligen hanterbara för de allra flesta. Priserna brukar ligga på mellan 1500 kr och 2000 kr. Detta pris är efter avdrag RUT-avdrag. För snäppet större lägenheter, på uppåt 75 kvadratmeter, ökar priset något, till mellan 2000 kr och 2500 kr. 

Större bostäder 

För större bostäder ökar faktiskt inte priset för flyttstädning något extremt. Städfirmor brukar ge ett kvadratmeterpris som kan variera något beroende på bostadstyp. Exempelvis kan en bostad som är mellan 100 -150 kvadratmeter landa på ett kvadratmeterpris på mellan 25 och 30 kr. Detta innebär att slutpriset landar på cirka 3500 kr för en 125 kvadratmeter stor bostad. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *